Madrid

Par mums

Ota Dabā ir divu māsu ideju mijiedarbības projekts - bioloģijas un mākslas sadarbība, kuras rezultātā tiek piedāvātas radoši izglītojošas pastaigas dabā un kultūrvēsturiskos objektos. Tos apmeklējot, vērojot un izzinot pastaigas dalībnieki tiek iesaistīti stāstā par dabas brīnumainajām izpausmēm– apgūstot un iepazīstot dažādus mākslas materiālus ar kuru starpniecību pastāstīt katram savu vizuālo stāstu. Kopš biedrības dibināšanas 2019. gadā, ir notikuši vairāk kā 20 aizraujoši pasākumi.

Biedrības logo ir redzami divi simboli – ota un ķērpis. Ota simbolizē mākslu, bet ķērpis – bioloģiju. Ķērpim ir arī simboliska nozīme – dabā tas ir simbiotisks organisms starp aļģi un sēni, kas radies šo augu kopdzīves rezultātā, tāpat Ota Dabā ir simbioze, kas radusies starp bioloģiju un mākslu.

Iluta Dauškane ir bioloģijas zinātņu doktore ekoloģijas apakšnozarē ar ilggadīgu zinātnisko un pedagoģisko pieredzi lasot lekcijas un vadot prakses botānikā un ekoloģijā LU un RSU studentiem. Kopš 2005. gada dažāda vecuma un interešu grupām ir organizējusi un vadījusi informatīvos seminārus, mācību ekskursijas un kvalifikācijas celšanas kursus. Ilggadīgi atbalstījusi skolotājus un skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Biedre Purvu un ezeru izpētes centrā (EPIC), Latvijas Botāniķu biedrībā un valdes locekle Latvijas Dendroekologu biedrībā.

In situ

Pasākumi in situ*

* dabiskajā augšanas vietā

Tie ir pasākumi, kas notiek Latvijas augu, dzīvnieku un sēņu dabiskajās dzīvotnēs. Katra apmeklētā teritorija ir interesanta no bioloģiskās daudzveidības, vēstures un kultūras aspekta gan Latvijas, gan visas Eiropas līmenī.

Kopš 2019. gada esam realizējuši 10 pasākumus, apmeklējot septiņas dabas teritorijas Latvijā:

1) Cenas tīreļa dabas liegums (bijām divas reizes),

2) Daugavgrīvas dabas liegums (bijām divas reizes),

3) Engures ezera dabas parks (bijām divas reizes),

4) Vakarbuļļu dabas liegums,

5) Vējupītes senleja (GNP),

7) Arkādijas jeb Torņakalna parks.

Te daži piemēri, kur esam bijuši, piedzīvojuši, darījuši:

Dabas lieguma Cenas tīrelis purvs ir bijis otrs lielākais Latvijā, kuru vēsturiski ir ietekmējis cilvēks – galvenokārt ar kūdras ieguvi. Neraugoties uz cilvēka radīto negatīvo ietekmi, purvs vēl joprojām ir bioloģiski vērtīgs. Cenas tīrelis ir iekļauts arī putniem starptautiski nozīmīgo vietu sarakstā, kā arī Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.

Tīrelis ir mākslinieciski skaista un apbrīnojama vieta ar daudzveidīgu ainavu, kas pasākuma laikā pārtapa skicēs Atmiņu kladēs.

Kādu purvu ieraudzījām mēs? Ar dzidru ūdeni, zem kura augi izskatās pasakaini skaisti, no putna lidojuma, uzkāpjot skatu tornī, ar brīnišķīgām ainavām un tumšiem akačiem…

Savukārt, Piejūras dabas parkā esošās Daugavgrīvas dabas lieguma takas savdabību veido tās atrašanās vieta, kur sastopas daba ar urbāno vidi – daudzdzīvokļu māju korpusi, ostas teritorija. Šī teritorija ir arī mākslinieciski neparasta – urbānā vide ar vidū esošo niedrāju... Niedrāju, kurā caur okerīgajiem krāsas kātiem izvirmo, kāds zaļums un brūnīgi duļķainais ūdens, un tievie, silti brungsnējie koku stumbri ar vēso zilo gaismu, kas spīd caur tiem. Kā ruda svītra mūsu ceļam pārskrēja ziņkārīga lapsa.

Engures ezera dabas parkā, kur kā centrālais objekts ir Engures ezers (lībiešu un prūšu valodā nozīmē “zušu ezers”). Tas ir viens no nozīmīgākajiem un lielākajiem Latvijas piejūras ezeriem un tā apkārtnē raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība. Dabas taka gar ezeru un tā apkārtni ir mākslinieciski ļoti vērtīga tās glezniecisko motīvu daudzveidības pēc – meža motīvs, kas vislabāk ir ieraugāms no skatu torņa, ezera krastā izvilktās laivas pie ornitologu bāzes, ezers ar atspīdumiem uz tā, mājiņas ūdenī, purvs un orhidejas, kuras ieraugām, ejot pa orhideju taku. Šis pasākums bija īpaša ar to, ka mums skicēt “palīdzēja” savvaļas zirgi un govis, kuri, brīžiem šķita, bija vairāk ieinteresēti par mūsu somu saturu.

Vakarbuļļu dabas liegumā sastopamās pļavas jeb zālāji ar tajās augošajām retajām un īpaši aizsargājamām augu sugām (jūrmalas armērija, zemeņu āboliņš, jumstiņu gladiola u.c), ligzdojošiem putniem un sastopamiem kukaiņiem, ir īpaša vērtību Eiropas līmenī. Šādu zālāju, kas ir vēja, viļņošanās, jūrā notiekošo procesu un blakus esošo upju ūdens līmeņa svārstību ietekmēti, apsaimniekošana ir iespējama tikai tos noganot.

Vējupītes senleju veidoja pēdējā ledus laikmeta ledāja kūstošie ūdeņi. Senleju veido šauras, stāvas nogāzes un sāngravas, kas apaugušas ar platlapju koku sugām – tas ir īpašas nozīmes ES biotops “Nogāžu un gravu meži”. Pamatkrasta nogāzē ir smilšakmens atsegumi un alas, kas radušās pazemes ūdeņu un upju, kā arī cilvēka darbības rezultātā. Tām ir ne tikai ģeoloģiska un bioloģiska, bet arī kultūrvēsturiska vērtība, jo ir cieši saistītas ar vēsturiskajiem notikumiem seno līvu nocietinājumā – Sateseles pilī.

Torņakalnā bija augsta, ar kokiem un krūmiem apaugusi kāpa un teju simtgadīgu muižiņu. To 19. gs. vidū iegādājās Prūsijas ģenerālkonsuls Kristiāns Heinrihs Vērmanis, ierīkojot dārzu ar siltumnīcu, kurā auga aprikozes, persiki un palmas. Tā sākās Torņakalna jeb Arkādijas parka stāsts, kurā vairākkārt ir mainījušies tā īpašnieki, līdz tas nonāca Dārzu direkcijas pārvaldībā un Georga Kūfalta vadībā bija radīts patiesi brīnišķīgs ainavu parks.

ex situ

Pasākumi ex situ*
* ārpus dabiskās augšanas vietas
Pasākumi, kas norisinājās botāniskajos dārzos – Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā un Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

Botāniskie dārzi visā pasaulē savus resursus velta augu izpētei un saglabāšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai par pasaules augu sugu daudzveidību. Lai pievērstu uzmanību šim galvenajam botānisko dārzu mērķim, gada vēsos mēnešus pavadījām abos botāniskajos dārzos. Kopš 2019. gada esam realizējušas 7 pasākumus abos botāniskajos dārzos. Pasākumu laikā apskatījām subtropu, tropu, mitro tropu un sukulento augu siltumnīcas. Pasākuma jaunākie dalībnieki ar Daci gleznoja eksotiskos augus, kas bija iepazīti kopā ar Ilutu. Pieaugušie Justīnes pavadībā skicēja un zīmēja un kopā ar Ilutu apguva tropu augu daudzveidību. LU Botāniskā dārza Augu māja un NBD oranžērija ir mākslinieciski aizraujošs izaicinājumus, kur iedvesmu rast eksotisko augu izskatā, neierastos krāsu salikumos un augu izmēru attiecībās vienam pret otru. Tās ir vietas, kur arī ziemā valda zaļā krāsa.

Sadarbība

Esam realizējušas četrus projektus sadarbībā ar:
1) biedrību Ērmaņu muiža,
2) RIBOCA2,
3) Kolkas Lībiešu saieta namu,
4) biedrību Ziemerpils.
Radoši izglītojošā pārgājienā Natura et Urbi RIBOCA2 ietvaros radījām iespēju apjaust, ka viss dabā noritošais ir apskatāms kā mainīgs komplekss, kas ir novērojams laikā un telpā – Andrejsalā piedzīvoto muižniecības un senās industriālās vēstures kontekstā. Savukārt Justīnes un Daces iedvesmoti pasākuma dalībnieki apguva dažādus mākslas materiālus, ar tiem ieskicējot laika gaitā nobružāto urbāno apkārtni, kuru lēnām pārņēmusi savvaļīga daba.
Pati vide spēlējas, radot mākslas darbu – lillīgu asfaltu pāršķeļ dusmīgs, zaļš augs – un mēs to pamanām.

Sadarbībā ar Kolkas Lībiešu saietu namu realizējam skaistu pasākumu, ko apmeklēja gan vietējie Kolkas iedzīvotāji, gan interesenti no citām Latvijas pilsētām, piemēram, Rīgas un Dobeles. Neskatoties uz lielo vēju, kas plosījās todien, kopā ar pasākuma dalībniekiem apskatījām lielo piejūras un kāpu biotopu jeb dzīvotņu daudzveidību Kolkā, ko nosaka reljefs, kā arī vēja un jūras procesi, nodrošinot sāls nogulsnēšanos augsnē, smilšu pārplūšanu u.c. procesus.
Ja vējš no dižjūras ir tik liels, tad glābjamies telpās, apgūstot jaunas mākslas tehniku. Tas ir interesanti – strādājam ar īstu grafikas spiedi. Katrs izgreba savu zīmējumu uz organiskā stikla, ar to var iegūt daudzas kopijas uz papīra un pēc tam izmantot kā vitrāžu savas mājas logā.

Brīvam brīdim

Iespaids. Piedzīvojums. Zināšanas. Stāsts

Šie ir mazi mākslas darbi, kuri ir bijuši brīnišķīgs pārsteigums pašiem to autoriem.

Kāds varbūt nebija ņēmis krāsainu zīmuli rokā gadu desmitiem.

Kāds uzskatījis, ka “viņam tas nav dots”.

Iedrošināts viņš ir ļāvies piedzīvojumam ieraudzīt puķi, akmeni, solu kā neviens.

Un te nu tas ir.

Mūsu stāsti un Jūsu mākslas darbs.

Skices un zīmējumi no Otas Dabā.

 

Praktiskas lietas atmiņai

Mums ir krekliņi, somas, kalendārs, atmiņu klades ar mūsu logo. Viss par ziedojumiem.

Berta.me